VAALITEEMAT EDUSKUNTA-VAALEIHIN 2019

Yrittäjyys

Yrittäjyyden esteitä täytyy poistaa ja työntekijöiden palkkaaminen on tehtävä työnantajalle helpoksi ja nykyistä riskittömämmäksi muun muassa työlainsäädäntöä uudistamalla. Työpaikkoja ja hyvinvointia syntyy luottamalla ihmisiin ja yrittäjiin. Poliitikkojen tehtävänä on luoda heille mahdollisimman kannustavat rakenteet yritystoiminnalle ja työnteolle. Työnantajan ja työntekijöiden vastakkainasettelu on jätettävä menneille vuosikymmenille ja nähtävä yritysten toiminnan kehittäminen yhteisenä tavoitteena.

Sivistys

Koulutuksesta ei tule enää leikata. Työelämä tarvitsee koulutettuja työntekijöitä ja jokainen koulutukseen panostettu euro maksaa itsensä takaisin. Opintotukea tulee uudistaa ja joustavoittaa vastaamaan opiskelijoiden tarpeita. Opintotuen saamiselle asetettuja tulorajoja tulee nostaa. Nykyinen opintotukimalli ei kannusta tarpeeksi työntekoon opiskelujen aikana. Opiskelijoita ei tule rangaista siitä, että he hankkivat jo opintojen aikana monipuolista työkokemusta tulevaa työelämää varten.

Vastuullisuus

Meidän tulee kantaa vastuu siitä, että myös tulevilla sukupolvilla on turvanaan vahva ja hyvinvoiva Suomi. Järkevä ja vastuullinen talouspolitiikka tähtää velkaantumisen katkaisemiseen ja kestävän hyvinvointivaltion luomiseen. Meidän tulee ensin luoda varallisuutta, jotta on jotain jaettavaa. Verorahoja on käytettävä vastuullisesti, sillä ne ovat kansalaisten ansaitsemia rahoja. Ympäristöstä on myös pidettävä huolta ja toimiin ryhdyttävä, jotta ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä. Suomen puolustusvoimat nimeää ilmastonmuutoksen yhdeksi suurimmaksi turvallisuusuhaksi tulevaisuudessa.